กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
•  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี จังหวัดสกลนคร
จำนวนผู้เช้าชมเว็บไซต์
วันนี้
8
เมื่อวาน
317
เดือนนี้
1,717
เดือนที่แล้ว
4,269
ปีนี้
36,726
ปีที่แล้ว
0
 ครูกลุ่มสาระฯ สังคมฯ 

นางสาวชนิดา ลิมป์รัชดาวงศ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายณรงค์เดช สุนทรเนตร
ครูผู้สอน

นางโกสุมภ์ เอี่ยมสะอาด
ครูผู้สอน

นางสาวอรุณี อรเอี่ยม
ครูผู้สอน

นายคัมภีร์ ยอดศรี
ครูผู้สอน

นางคำศรี สร้อยสุวรรณ์
ครูผู้สอน

นางสาวอรทัย แต่งงาม
ครูผู้สอน

นายธนัทพล คุณาวิศรุต
ครูผู้สอน

นายอาศเรศ กุญชร ณ อยุธยา
ครูผู้สอน

นางสาวสำเนียง อรุณรุ่ง
ครูผู้สอน

นายสนชัย ศรีโมรา
ครูผู้สอน

นายเอกพงษ์ บุญญะอุทธยาน
ครูผู้สอน

นางสาวถิรดา สังข์วรรณะ
ครูผู้สอน

นายธนาคาร ธนาวิวัฒน์
ครูผู้สอน
 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
109 หมู่ 6 ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 035-497715 FAX 035-494718