กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
•  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี จังหวัดสกลนคร
จำนวนผู้เช้าชมเว็บไซต์
วันนี้
8
เมื่อวาน
317
เดือนนี้
1,717
เดือนที่แล้ว
4,269
ปีนี้
36,726
ปีที่แล้ว
0
 ครูกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 

นางบังอร จำปาเงิน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

นางกรรณิกา ไววิทยะ
ครูผู้สอน

นางนวพร น้ำชม
ครูผู้สอน

นางสาวเบญญา สุขาทิพยพันธุ์
ครูผู้สอน

นางสาวธันยสร ศรีธัญญา
ครูผู้สอน

นางกานต์รวี ชูกิตติกุล
ครูผู้สอน

นางสาวสำเรียง บัวนาค
ครูผู้สอน

นายอาทิตย์ เอกลาภ
ครูผู้สอน

นางสาวณัฐวดี ธาตุดี
ครูผู้สอน

นางสาวผกากรอง เอี่ยมปั้น
ครูผู้สอน

นางสาวสุพรรณษา พวงวงษ์
ครูผู้สอน

นายเฉลิมยศ ญาดี
ครูผู้สอน
 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
109 หมู่ 6 ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 035-497715 FAX 035-494718