หน้าหลัก ภาพกิจกรรม ติดต่อเรา
กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
•  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี จังหวัดสกลนคร
จำนวนผู้เช้าชมเว็บไซต์
วันนี้
69
เมื่อวาน
79
เดือนนี้
237
เดือนที่แล้ว
3,753
ปีนี้
42,217
ปีที่แล้ว
49,906
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ทัศนัย บุญลือ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ

ดวงพร อุทรทวิการ ณ อยุธยา
ครูผู้สอน

เสาวรส พันธ์พืช
ครูผู้สอน

ศศิประภา ยาวีระ
ครูผู้สอน

ณัฎฐ์​ธภัท เอมโกษา
ครูผู้สอน

ชินวัฒน์ ปานมั่งมี
ครูผู้สอน

คชาภรณ์ ปัทมังสังข์
ครูผู้สอน

กัลยาณี กำเนิดคุณ
ครูผู้สอน

สมชาย ใจมั่น
ครูผู้สอน
 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
109 หมู่ 6 ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 035-494715 FAX 035-494718