หน้าหลัก ภาพกิจกรรม ติดต่อเรา
กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
•  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี จังหวัดสกลนคร
จำนวนผู้เช้าชมเว็บไซต์
วันนี้
71
เมื่อวาน
201
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
4,246
ปีนี้
4,246
ปีที่แล้ว
49,906
 เจ้าหน้าที่สำนักงาน/ครูหอพัก 

นางสาวสานิตย์ คงปรีพันธ์
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางลัลน์นลิต แย้มดีเลิศ
เจ้าหน้าที่ห้องกิจการนักเรียน

นางสาวพนิดา สุวรรณเวช
เจ้าหน้าที่ห้องวิชาการ

นางสาวฉัฐมาภรณ์ ชาวห้วยหมาก
เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นางสาวพรสุดา ศรีประยงค์
เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นางสาวอนุสรา โมพันธ์
เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นางสาววาสิตา มีทองคำ
ครูหอพักนักเรียน

นางสาวดารุณี เม็ดฝ้าย
ครูหอพักนักเรียน

นายสุเมธ แย้มสุวรรณ
ครูหอพักนักเรียน

นายถนอมศักดิ์ พงษ์ช้างอยู่
ครูหอพักนักเรียน
 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
109 หมู่ 6 ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 035-494715 FAX 035-494718