หน้าหลัก ภาพกิจกรรม ติดต่อเรา
กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
•  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี จังหวัดสกลนคร
จำนวนผู้เช้าชมเว็บไซต์
วันนี้
23
เมื่อวาน
89
เดือนนี้
3,112
เดือนที่แล้ว
3,233
ปีนี้
52,469
ปีที่แล้ว
62,017
 เจ้าหน้าที่สำนักงาน/ครูหอพัก 

นางสาวสานิตย์ คงปรีพันธ์
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางลัลน์นลิต แย้มดีเลิศ
เจ้าหน้าที่ห้องกิจการนักเรียน

นางสาวพนิดา สุวรรณเวช
เจ้าหน้าที่ห้องวิชาการ

นายนัฐพล ชัยทัศน์

นางนิภา ขับอาสา

นายนัฐวุฒิ ทัพหนุน
ครูหอพักนักเรียน

นางสาววาสิตา มีทองคำ
ครูหอพักนักเรียน
 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
109 หมู่ 6 ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 035-494715 FAX 035-494718