หน้าหลัก ภาพกิจกรรม ติดต่อเรา
กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
•  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี จังหวัดสกลนคร
จำนวนผู้เช้าชมเว็บไซต์
วันนี้
8
เมื่อวาน
70
เดือนนี้
2,014
เดือนที่แล้ว
5,774
ปีนี้
17,763
ปีที่แล้ว
44,742
 เจ้าหน้าที่สำนักงาน 

ลัลน์นลิต แย้มดีเลิศ
เจ้าหน้าที่ห้องกิจการนักเรียน

พนิดา สุวรรณเวช
เจ้าหน้าที่ห้องวิชาการ

วาสิตา มีทองคำ
ครูหอพักนักเรียน

ฉัฐมาภรณ์ ชาวห้วยหมาก
เจ้าหน้าที่สำนักงาน

พรสุดา ศรีประยงค์
เจ้าหน้าที่สำนักงาน

อนุสรา โมพันธ์
เจ้าหน้าที่สำนักงาน

สุภาพร แช่มช้อย

วัชรพล ทิพานำชัย

เทวดล บัติพิมาย

นางสาววรารัตน์ เคนผาพงษ์
เจ้าหน้าที่ห้องบริหารทั่วไป

นางสาวณัฐกานต์ ระเวง
เจ้าหน้าที่โสตฯ

นางสาวจิณภัค สัตบุศย์
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
109 หมู่ 6 ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 035-494715 FAX 035-494718