หน้าหลัก ภาพกิจกรรม ติดต่อเรา
กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
•  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี จังหวัดสกลนคร
จำนวนผู้เช้าชมเว็บไซต์
วันนี้
31
เมื่อวาน
87
เดือนนี้
738
เดือนที่แล้ว
4,667
ปีนี้
23,568
ปีที่แล้ว
49,906
 เจ้าหน้าที่สำนักงาน/ครูหอพัก 

นางลัลน์นลิต แย้มดีเลิศ
เจ้าหน้าที่ห้องกิจการนักเรียน

นางสาวพนิดา สุวรรณเวช
เจ้าหน้าที่ห้องวิชาการ

นางสาววาสิตา มีทองคำ
ครูหอพักนักเรียน

นางสาวฉัฐมาภรณ์ ชาวห้วยหมาก
เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นางสาวพรสุดา ศรีประยงค์
เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นางสาวอนุสรา โมพันธ์
เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นางสาววาสิตา มีทองคำ

นายสุภาพร แช่มช้อย

นายวัชรพล ทิพานำชัย

นายเทวดล บัติพิมาย
 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
109 หมู่ 6 ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 035-494715 FAX 035-494718