หน้าหลัก ภาพกิจกรรม ติดต่อเรา
กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
•  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี จังหวัดสกลนคร
จำนวนผู้เช้าชมเว็บไซต์
วันนี้
41
เมื่อวาน
113
เดือนนี้
500
เดือนที่แล้ว
3,612
ปีนี้
56,461
ปีที่แล้ว
57,192
 ครูกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(เทคโนโลยี-คอมพิวเตอร์) 

นางเพ็ญประภา นันทนาสิทธิ์
หัวหน้างานคอมพิวเตอร์,ครูผู้สอน

นางสาวพิมพิมล จรเข้
ครูผู้สอน

นายอาทิตย์ แก้วรุ่งเรือง
ครูผู้สอน

นายบุญชู กระฉอดนอก
ครูผู้สอน

นายภธรเดช วสุวีรกร
ครูชำนาญการ

นางสาวนฤมล มีมุข
 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
109 หมู่ 6 ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 035-494715 FAX 035-494718