หน้าหลัก ภาพกิจกรรม ติดต่อเรา
กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
•  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี จังหวัดสกลนคร
จำนวนผู้เช้าชมเว็บไซต์
วันนี้
35
เมื่อวาน
87
เดือนนี้
738
เดือนที่แล้ว
4,667
ปีนี้
23,568
ปีที่แล้ว
49,906
 ครูกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(เทคโนโลยี-คอมพิวเตอร์) 

นางเพ็ญประภา นันทนาสิทธิ์
หัวหน้างานคอมพิวเตอร์,ครูผู้สอน

นางสาวพิมพิมล จรเข้
ครูผู้สอน

นายอาทิตย์ แก้วรุ่งเรือง
ครูผู้สอน

นายภธรเดช วสุวีรกร
ครูชำนาญการ

นายบุญชู กระฉอดนอก
ครูผู้สอน

นางสาวนฤมล มีมุข

ว่าที่ ร.ต.เรือนขวัญ พลฤทธิ์
ครูผู้สอน

ว่าที่ ร.ต.ภานุภาค นาคลำภา
ครูอัตราจ้าง

นางสาวพนิดา สุวรรณเวช
ครูผู้สอน

นางสาววาสิตา มีทองคำ
ครูผู้สอน

นางสาวพรสุดา ศรีประยงค์
ครูผู้สอน
 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
109 หมู่ 6 ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 035-494715 FAX 035-494718