หน้าหลัก ภาพกิจกรรม ติดต่อเรา
กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
•  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี จังหวัดสกลนคร
จำนวนผู้เช้าชมเว็บไซต์
วันนี้
10
เมื่อวาน
70
เดือนนี้
2,014
เดือนที่แล้ว
5,774
ปีนี้
17,763
ปีที่แล้ว
44,742
 ผู้บริหาร 

วิโรจน์ ไชยภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
082-202-6827
wirote00007@kpsp.ac.th

ศุภ์พัฒนิยา ปรีดิวรารัตน์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายอำนวยการ
089-400-3088
Supatthaniya@kpsp.ac.th

บุญชู รักญาติ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
081-763-6113
kaotok@kpsp.ac.th

ดวงเดือน รุ่งเรือง
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
085-703-4484
duangduen@kpsp.ac.th

พัฒนา โชติกันตะ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
080-657-6717
pattana_chotikanta@kpsp.ac.th
 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
109 หมู่ 6 ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 035-494715 FAX 035-494718