หน้าหลัก ภาพกิจกรรม ติดต่อเรา
กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
•  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี จังหวัดสกลนคร
จำนวนผู้เช้าชมเว็บไซต์
วันนี้
23
เมื่อวาน
147
เดือนนี้
3,830
เดือนที่แล้ว
2,612
ปีนี้
22,191
ปีที่แล้ว
44,742
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์) 

ธนพัฒน์ มุขโต
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำเริง พิมพ์พันธุ์
ครูผู้สอน

อรภัสสร์ โพธิไพจิตร
ครูผู้สอน

กัญญาภัทร คำภิภาค
ครูผู้สอน

นันท์นริญ พิสิฐรัชต์
ครูผู้สอน

รษิกา น้ำใจดี
ครูผู้สอน

ศศิวิมล นาคสุวรรณ
ครูผู้สอน

คณิตสรณ์ ใยบัวเอี่ยม
ครูผู้สอน

ขนิษฐา ปานชา
ครูผู้สอน

สาวิตรี ถีระแก้ว
ครูผู้สอน

สุธามาศ ทวีศรี
ครูผู้สอน

ปิยนันท์ ปิ่นวิเศษ
ครูผู้สอน

กิ่งกาญจน์ เชวงภักดีเวทย์
ครูผู้สอน

วิศรุต ศรีนวล
ครูผู้สอน

พิมพิศา สว่างศรี
ครูผู้สอน

มนัสนันท์ จันทร์ดิษฐ์
ครูผู้สอน

กานต์นรี โพธิ์สกุลหอม
ครูผู้สอน

ลัชฎาวัลย์ สุริโย
ครูผู้สอน

ภัทรพล กลั่นคูวัฒน์
ครูผู้สอน

ณัฐวัตร เอี่ยมวิจารณ์
ครูผู้สอน

อนุชธิดา หมวดเชียงคะ
ครูผู้สอน

สุชาดา ใจใส
ครูผู้สอน

บัณฑิตา เพิ่มพูน
ครูผู้สอน

ปวีณ์วัสสา เอ็งนิธิธารา
ครูผู้สอน

นางสาวอารีรัตน์ คุ้มเดช
ครูผู้สอน
 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
109 หมู่ 6 ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 035-494715 FAX 035-494718