หน้าหลัก ภาพกิจกรรม ติดต่อเรา
กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
•  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี จังหวัดสกลนคร
จำนวนผู้เช้าชมเว็บไซต์
วันนี้
82
เมื่อวาน
201
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
4,246
ปีนี้
4,246
ปีที่แล้ว
49,906
 ครูกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วิทยาศาสาสตร์) 

นายรังสันติ์ บุญเทียน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสำเริง พิมพ์พันธุ์
ครูผู้สอน

นางสาวอรภัสสร์ โพธิไพจิตร
ครูผู้สอน

นางกัญญาภัทร คำภิภาค
ครูผู้สอน

นายธนพัฒน์ มุขโต
ครูผู้สอน

นางสาวนันท์นริญ พิสิฐรัชต์
ครูผู้สอน

นางสาวรษิกา น้ำใจดี
ครูผู้สอน

นางสาวศศิวิมล นาคสุวรรณ
ครูผู้สอน

นายคณิตสรณ์ ใยบัวเอี่ยม
ครูผู้สอน

นางสาวขนิษฐา ปานชา
ครูผู้สอน

นางสาวสาวิตรี ถีระแก้ว
ครูผู้สอน

นางสุธามาศ ทวีศรี
ครูผู้สอน

นางอัญณิการ์ ตู้พิจิตร
ครูผู้สอน

นางสาวปิยนันท์ ปิ่นวิเศษ
ครูผู้สอน

นางสาวกิ่งกาญจน์ เชวงภักดีเวทย์
ครูผู้สอน

นายวิศรุต ศรีนวล
ครูผู้สอน

นางสาวพิมพิศา สว่างศรี
ครูผู้สอน
 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
109 หมู่ 6 ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 035-494715 FAX 035-494718