หน้าหลัก ภาพกิจกรรม ติดต่อเรา
กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
•  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี จังหวัดสกลนคร
จำนวนผู้เช้าชมเว็บไซต์
วันนี้
35
เมื่อวาน
87
เดือนนี้
738
เดือนที่แล้ว
4,667
ปีนี้
23,568
ปีที่แล้ว
49,906
 ครูกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 

นางอภิรดา มุขโต
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางญาณิศา มีทองคำ
ครูผู้สอน

นายธีทัต ด้วยคุมเกล้า
ครูผู้สอน

นางบุศรา อิ่มทรัพย์
ครูผู้สอน

นางสาวสราญจิตร วงษ์ทองดี
ครูผู้สอน

นางสาวกัญญาพร อุ่นศรี
ครูผู้สอน

นางสาวปารวัณ รัตนทองคง
ครูผู้สอน

นางสาววาสนา ล้อมวงษ์
ครูผู้สอน

นายธนพัฒน์ ลิ้มไพบูลย์
ครูผู้ช่วย

นางสาวสร้อยสุณี ม่วงพันธ์
ครูผู้สอน

นางสาวนิชาภา เดชบุญ
ครูผู้สอน

นางรุจจิรัช ภักมี
ครูผู้สอน

นางสาวธลัณรัชต์ ฐิติวัลญชญ์กุล
ครูผู้สอน

นางสาวธีมาภรณ์ โสภาธนัตถ์สกุล
ครูผู้สอน

นางสาวอารีรัตน์ แสงสุขดี
ครูผู้สอน

นางสาววงษ์ศิริ ชินสุวรรณ
ครูผู้สอน

นายเอกพงศ์ เบญจกุล
ครูผู้สอน

นางสาวภัสร์กาญจน์ การสาลี
ครูผู้สอน

นางสาวลลิตา อ่อนศรี
ครูผู้สอน

นางสาวณัฐนิชา ทองใบ
ครูผู้สอน

นางสาวลัดดา นาคแสงจันทร์
ครูผู้สอน
 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
109 หมู่ 6 ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 035-494715 FAX 035-494718