หน้าหลัก ภาพกิจกรรม ติดต่อเรา
กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
•  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี จังหวัดสกลนคร
จำนวนผู้เช้าชมเว็บไซต์
วันนี้
71
เมื่อวาน
78
เดือนนี้
2,672
เดือนที่แล้ว
2,728
ปีนี้
34,475
ปีที่แล้ว
49,906
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

อภิรดา มุขโต
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ญาณิศา มีทองคำ
ครูผู้สอน

ธีทัต ด้วยคุมเกล้า
ครูผู้สอน

บุศรา อิ่มทรัพย์
ครูผู้สอน

สราญจิตร วงษ์ทองดี
ครูผู้สอน

กัญญาพร อุ่นศรี
ครูผู้สอน

ปารวัณ รัตนทองคง
ครูผู้สอน

วาสนา ล้อมวงษ์
ครูผู้สอน

ธนพัฒน์ ลิ้มไพบูลย์
ครูผู้ช่วย

สร้อยสุณี ม่วงพันธ์
ครูผู้สอน

นิชาภา เดชบุญ
ครูผู้สอน

รุจจิรัช ภักมี
ครูผู้สอน

ธลัณรัชต์ ฐิติวัลญชญ์กุล
ครูผู้สอน

ธีมาภรณ์ โสภาธนัตถ์สกุล
ครูผู้สอน

อารีรัตน์ แสงสุขดี
ครูผู้สอน

วงษ์ศิริ ชินสุวรรณ
ครูผู้สอน

เอกพงศ์ เบญจกุล
ครูผู้สอน

ภัสร์กาญจน์ การสาลี
ครูผู้สอน

ลลิตา อ่อนศรี
ครูผู้สอน

ณัฐนิชา ทองใบ
ครูผู้สอน

ลัดดา นาคแสงจันทร์
ครูผู้สอน
 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
109 หมู่ 6 ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 035-494715 FAX 035-494718