กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
•  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี จังหวัดสกลนคร
จำนวนผู้เช้าชมเว็บไซต์
วันนี้
13
เมื่อวาน
101
เดือนนี้
1,819
เดือนที่แล้ว
5,032
ปีนี้
36,317
ปีที่แล้ว
62,017
 ครูกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

นางประภาเพ็ญ ชูประเสริฐ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายนิทัศน์ เอี่ยมสอาด
ครูผู้สอน

นางสาวมณีรัตน์ พรหมใจรักษ์
ครูผู้สอน

นายเทวัญ ศรีพัชรมงคล
ครูผู้สอน

นางบุญปลูก เขียนดี
ครูผู้สอน

นางรัตนา นวีภาพ
ครูผู้สอน

นางเพ็ญประภา นันทนาสิทธิ์
ครูผู้สอน

นายยุทธนา อิ่มทรัพย์
ครูผู้สอน

นางสาวพิมพิมล จรเข้
ครูผู้สอน

นางสาวสวลี มะยุรา
ครูผู้สอน

นายอาทิตย์ แก้วรุ่งเรือง
ครูผู้สอน

นายบุญชู กระฉอดนอก
ครูผู้สอน

นางสาวอรนุช ซาบุตร

นางณัฐหทัย เรือนทอง
ครูผู้สอน

นายภธรเดช วสุวีรกร
ครูชำนาญการ
 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
109 หมู่ 6 ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 035-494715 FAX 035-494718