กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
•  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี จังหวัดสกลนคร
จำนวนผู้เช้าชมเว็บไซต์
วันนี้
8
เมื่อวาน
317
เดือนนี้
1,717
เดือนที่แล้ว
4,269
ปีนี้
36,726
ปีที่แล้ว
0
 ครูกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

นางประภาเพ็ญ ชูประเสริฐ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางณัฐลักษณ์ อ่ำทอง
ครูผู้สอน

นางจารุนันท์ ยอดศรี
ครูผู้สอน

นายนิทัศน์ เอี่ยมสอาด
ครูผู้สอน

นางสาวมณีรัตน์ พรหมใจรักษ์
ครูผู้สอน

นายเทวัญ ศรีพัชรมงคล
ครูผู้สอน

นางบุญปลูก เขียนดี
ครูผู้สอน

นางรัตนา นวีภาพ
ครูผู้สอน

นางเพ็ญประภา นันทนาสิทธิ์
ครูผู้สอน

นายยุทธนา อิ่มทรัพย์
ครูผู้สอน

นางสาวพิมพิมล จรเข้
ครูผู้สอน

นางสาวสววลี มะยุรา
ครูผู้สอน

นายสุทธิสิทธิชัย มหาเมฆ
ครูผู้สอน

นายอาทิตย์ แก้วรุ่งเรือง
ครูผู้สอน

นางสาวอรสา หนูมงกุฏ
ครูผู้สอน

นายบุญชู กระฉอดนอก
ครูผู้สอน

นางสาวอรนุช ซาบุตร
 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
109 หมู่ 6 ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 035-497715 FAX 035-494718