หน้าหลัก ภาพกิจกรรม ติดต่อเรา
กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
•  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี จังหวัดสกลนคร
จำนวนผู้เช้าชมเว็บไซต์
วันนี้
23
เมื่อวาน
147
เดือนนี้
3,830
เดือนที่แล้ว
2,612
ปีนี้
22,191
ปีที่แล้ว
44,742
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

นิศาชล ประทีปทอง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

วรรณดี ทิวาวงษ์
ครูผู้สอน

ภัทรวดี บุญเชื้อ
ครูผู้สอน

กานต์มณี คงเกื้อ
ครูผู้สอน

กันนิกา อนุช
ครูผู้สอน

ชนกกมล เนียมวรรณ์
ครูผู้สอน

อริญรดา จับทอง
ครูผู้สอน

บัณฑิต ขอสกุล
ครูผู้สอน

ครองขวัญ ฉิมณรงค์
ครูผู้สอน

พรเพ็ญ ศรีดอกคำ
ครูผู้สอน

ธัญญลักษณ์ แสงหิรัญ
ครูผู้สอน

ภาสินี ศรีสุนทรพินิต
ครูผู้สอน

สิริกานต์ ทิพย์ภักดี
ครูผู้สอน

กาญจนาพร รัตนวราภรณ์
ครูผู้สอน

ดลวรรณ พวงวิภาต
ครูผู้สอน

กมลรัตน์ ตระกูลสถิตย์มั่น
ครูผู้สอน

อารญา อินโต
ครูผู้สอน

นางสาวณปภัช พลพฤทธิ์
ครูผู้สอน

นางสาวในฝัน บูรณพานิช
ครูผู้สอน
 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
109 หมู่ 6 ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 035-494715 FAX 035-494718