รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำรี : อกตํ ทุกตํ เสยโย ความชั่วไม่ทำเสียเลยดีกว่า

 

 

 

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน /
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558
โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียน งานเกษียณ อ.จันทร์เรียม
บุตรแสงดี

 


เรื่อง วันที่ประกาศ
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1-1/8 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
21/10/2558
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9-1/11 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
21/10/2558
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1-2/8 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
21/10/2558
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9-2/11 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
21/10/2558
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1-3/8 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
21/10/2558
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9-3/11 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
21/10/2558
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1-4/8ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
21/10/2558
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1-5/8 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
21/10/2558
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1-6/8 ภาคเรียนที่ 12ปีการศึกษา 2558
21/10/2558ประชุมผู้ปกครองนักเรียน /
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558
โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียน งานเกษียณอายุราชการ
ของ สพม เขต 9
งานเกษียณ อ.จันทร์เรียม
บุตรแสงดี
งานกีฬาสี ประจำปีการศึกษา
2558
การประเมิน OBEC QA
ASEAN WEEK พิธีมอบทุนการศึกษา
ปรจำปีการศึกษา 2558
มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วม
การแข่งขันจัดที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
วันวิทยาศาสตร์ ถวายพระพรวันแม่แห่งชาต
โครงการอบรมมวลชนจิตอาสา
ปลูกป่ารักษาแผ่นดิน