รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำรี : อกตํ ทุกตํ เสยโย ความชั่วไม่ทำเสียเลยดีกว่า

 

 

 


เรื่อง วันที่ประกาศ
ประกาศสอบราคาคอมพิวเตอร์ 27 พฤษภาคม 2558
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 10 พฤษภาคม 2558
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 10 พฤษภาคม 2558
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 10 พฤษภาคม 2558
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

10 พฤษภาคม 2558

ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 10 พฤษภาคม 2558
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 10 พฤษภาคม 2558

งานปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558

6 พฤษภาคม 2558กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณรอบโรงเรียน


 พิธีทำบุญครบรอบ 20 ปีโรงเรียน
ประจำปี 2558


กาญจนาอำลาสถาบัน
ราชพฤกษ์ช่อที่ 15


ค่ายธรรมะวัยใส
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


เลือกตั้งกรรมการนักเรียน
ประจำปี 2558Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player