นายจริน  หงษ์ชัยภูมิ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

GTranslate
English Chinese (Simplified) Japanese Korean Thai

PostHeaderIcon ข่าวกิจกรรม

PostHeaderIcon แจ้งประชุมครู เดือนตุลาคม 2557

แจ้งคุณครูทุกท่านประชุมพร้อมกันที่ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี วันที่ 24 ตุลาคม 2557 เวลา 13:00 น

 

PostHeaderIcon ตารางเรียน เทอม 2 ปีการศึกษา 2557

ตารางเรียน เทอม 2 ปีการศึกษา 2557
ม.1 http://www.4shared.com/office/A-7YzkZzce/1_online.html
ม.2 http://www.4shared.com/office/WTEw-cmJba/2_online.html
ม.3 http://www.4shared.com/office/wYSNywGzba/3_online.html
ม.4 http://www.4shared.com/office/EzBC7HDsba/4_online.html
ม.5 http://www.4shared.com/office/xSUhQwiEba/5_online.html
ม.6 http://www.4shared.com/office/pBms_9Atce/6_online.html

Last Updated (Tuesday, 21 October 2014 09:05)

 

PostHeaderIcon รายงานติดตามคุณภาพการศึกษา 2556

การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของงานประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี มีทั้งหมด  ๘  ขั้นตอนคือกำหนด
มาตรฐานการศึกษา  จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
จัดระบบบริหารและสารสนเทศ  ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน
จัดทำรายงานประจำปีและนำผลการประเมินคุณภาพภายในมา
พัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

บัดนี้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา  ๒๕๕๖ ของสถานศึกษาได้เสร็จสิ้น 
แล้ว  ทางผู้จัดทำจึงได้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นรูปเล่มเพื่อใช้เป็นประโยชน์ใน
งานประกันคุณภาพในปีการศึกษา๒๕๕๗ ต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

Last Updated (Friday, 05 September 2014 05:51)

 
More Articles...

PostHeaderIcon ข่าวการศึกษาและเทคโนโลยี

Loginลิ้งหน่วยงานราชการ
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner