กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
•  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี จังหวัดสกลนคร
จำนวนผู้เช้าชมเว็บไซต์
วันนี้
131
เมื่อวาน
375
เดือนนี้
2,153
เดือนที่แล้ว
3,346
ปีนี้
23,675
ปีที่แล้ว
0
 ผู้บริหาร 

นายสญชัย ผลวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายประทีป ประทีปทอง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการนักเรียน

นางสาวสุวัธนา เล็กสมบูรณ์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายอำนวยการ

นางเนตร์ชุกร หอมไม่วาย
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวกุหลาบ หงษ์ทอง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
109 หมู่ 6 ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 035-497715 FAX 035-494718