หน้าหลัก ภาพกิจกรรม ติดต่อเรา
กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
•  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี จังหวัดสกลนคร
จำนวนผู้เช้าชมเว็บไซต์
วันนี้
25
เมื่อวาน
66
เดือนนี้
2,131
เดือนที่แล้ว
2,786
ปีนี้
50,969
ปีที่แล้ว
57,192
 ผู้บริหาร 

นายวิรัตน์ เฉิดฉวีวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวสุวัธนา เล็กสมบูรณ์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางศุภ์พัฒนิยา ปรีดิวรารัตน์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายอำนวยการ

นางสาวบุญชู รักญาติ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางดวงเดือน รุ่งเรือง
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
109 หมู่ 6 ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 035-494715 FAX 035-494718