ยอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา สมทบทุนสร้างห้องสมุดดิจิทัล ภักดีภูวดล ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ยอดรวมทั้งหมด 0.00 บาท กำหนดทอดผ้าป่าวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
ห้อง/รุ่น ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ศิษย์เก่า ผู้มีจิตศรัทธา ผู้บริจาคมากกว่า 30,000 บาท
1
0.00
0.00
2
3
4
5
6
7
8
9 - - 0.00
10 - - - 0.00
11 - - - 0.00
12 0.00 - - - - - 0.00
13 - - - - - - 0.00
14 - - - - - - 0.00
15 - - - - - - 0.00
16 - - - - - - 0.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ยอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา สมทบทุนสร้างห้องสมุดดิจิทัล ภักดีภูวดล ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ประธาน พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ท่านองคมนตรี
รองประธาน ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
ประธานสงฆ์ พระธรรมพุทธิมงคล วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
พระราชปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี วัดสุวรรณภูมิ
กำหนดทอดผ้าป่า วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
*** ผู้บริจาคตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป รับโล่ที่ระลึกจากพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ท่านองคมนตรี ***